Lịch sử

Từ nhỏ tôi đã thích đọc sử, đặc biệt là lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên vì biết rằng những kiến thức của mình vẫn còn nhiều hạn hẹp nên tôi chưa viết nhiều về chủ đề này.

[display-posts category="chu-de-lich-su" posts_per_page="50"]

Triều Nguyễn trong suy nghĩ của tôi

Nhân chuyến đi gần đây đến Huế, tôi muốn ghi lại một số suy nghĩ của mình đã có từ lâu về triều Nguyễn, một trong những vương triều trị vì lâu trong lịch sử của đất nước ta. Xin phép chia sẻ lại với mọi người. Trước tiên, trong bài này tôi xin phép một số đoạn chỉ gọi tên của các vị vua chúa mà không xưng có từ ông hoặc không có từ vua, chúa… Không

...
Đọc tiếp

Site Footer