Product Management

Chuyên mục này tập họp tất cả các bài viết về kinh nghiệm quản lý và vận hành một sản phẩm internet, từ phân tích thị trường, xây dựng sản phẩm đến quản trị con người, quản lý ngân sách,…

Tập trung vào sản phẩm

Tôi có một niềm tin đơn giản, một khi sản phẩm đã có vấn đề thì cố vùng vẫy gì cũng vô ích.

  • Cố gắng sales → càng sales càng chết (vì khách hàng ký với chúng ta một lần không thấy hiệu quả họ sẽ bỏ đi luôn). Chưa kể ta phải luôn sales trong tư thế đi năn nỉ khách hàng – chứ không phải là mang giải pháp đến “giúp” cho khách hàng).
  • Cố gắng marketing → cái
...
Đọc tiếp

Site Footer