Cần lắm nguồn nhân lực công nghệ!

Đêm khuya 2 giờ sáng ngồi viết bài này “than thở” 😀

Hôm qua đọc được tin này: http://www.bbc.co.uk/news/business-18119526, tự nhiên thấy đồng cảm với một câu hỏi trong bài nên tôi đăng lên Facebook status như sau:

“With nearly 100,000 IT postgraduates, questions arise over how computer companies in Vietnam can still be short of staff ← tình hình thực tế của mình trước giờ là tuyển developer

...
Đọc tiếp

Site Footer