Chợ tan

Về đi anh, phiên chợ vắng lắm rồi
Con đò đã xuôi về nơi bến đỗ
Sao anh vẫn đợi, vẫn ngóng chờ
Về đi anh nhé, chợ tan rồi

4 comments On Chợ tan

  • Mấy câu thơ sao thấy chứa đựng nhiều luyến tiếc quá.

  • anh đợi ai, chờ ai?

  • về đi anh nhé, chợ tan rồi! Quang gánh đường xa, khóc đường xa. Một mai kẻ chợ, người ra phố! Ngơ ngẩn con đò, nhớ bến côi (Mấy câu thơ con ếch “quạ” lại mấy câu gọi là thơ của Apo 🙂

  • Trông đợi điều gì đó ở xa xăm, mù mịt lắm … nhưng “anh” vẫn hi vọng, hi vọng ….

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer