Chợ tan

Về đi anh, phiên chợ vắng lắm rồi
Con đò đã xuôi về nơi bến đỗ
Sao anh vẫn đợi, vẫn ngóng chờ
Về đi anh nhé, chợ tan rồi

4 comments On Chợ tan

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer