Tạp bút là những bài tôi viết không đầu không cuối về đủ mọi chủ đề trên đời, những cảm nhận cá nhân, những câu chuyện nhỏ tôi bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày.

Bài đọc nhiều
Cuộc sống ở Úc

Úc, đất nước thanh bình nằm ở Nam bán cầu, nơi quê hương thứ 2 của tôi.

Quê hương Việt Nam

Quê hương Việt Nam, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Dẫu giờ đây đã xa quê nhưng những tình cảm cho quê hương có lẽ sẽ theo tôi đến cuối đời.

Những vui buồn trong công việc

Công việc có lẽ là niềm vui lớn nhất của tôi. Nó cũng chiếm gần như phần lớn quỹ thời gian của tôi trong 20 năm qua. Đây chỉ là vài kỷ niệm nhỏ ghi lại những buồn vui trong công việc.

Lịch sử

Từ nhỏ tôi đã thích đọc sử, đặc biệt là lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên vì biết rằng những kiến thức của mình vẫn còn nhiều hạn hẹp nên tôi chưa viết nhiều về chủ đề này.

Kinh nghiệm/quan điểm sống

Quan điểm sống là phạm trù rất cá nhân, mỗi người mỗi khác. Do đó những bài viết trong mục này chỉ phản ánh góc nhìn cá nhân của tôi, hoàn toàn không có ý định “dạy dỗ” người khác.

Những điều thú vị
Ký sự/du lịch
Tả pí lù
Báo chí viết về tôi

Site Footer