Chào các bạn!

Đây là nơi tôi ghi chép và chia sẻ lại những kiến thức, kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy được trong hơn 20 năm làm việc. Các nội dung chủ yếu gồm hai mảng chính:

📋 – Kiến thức chuyên môn:

Trong phần này tôi viết lại những kinh nghiệm về xây dựng sản phẩm và điều hành một công ty tech. Các chủ đề chủ yếu về Product Management, UX DesignUI Design.

Ngoài ra tôi cũng viết khá nhiều về kinh nghiệm lãnh đạo, các bài về chủ đề này tôi để trong phần Leadership.

📝 – Tạp bút

Tạp bút là những bài tôi viết không đầu không cuối về đủ mọi chủ đề trên đời, một vài chủ đề tôi thường viết bao gồm:


Nếu muốn tìm danh sách tất cả các bài tôi đã viết, bạn có thể dùng liên kết này.

Site Footer