Dưới đây là một số bài tiêu biểu mà tôi đã viết về chủ đề Experience Design. Khái niệm Experience Design tôi dùng trong chủ đề này bao gồm 3 mảng lớn: UX Research, UX Design và UI Design.

Các bài nên đọc khi bắt đầu tìm hiểu về UX Design

Những chia sẻ về công việc Product Design
 • UX Vietnam Festival 2018
  Một số cảm nhận của tôi trong lần về thăm Việt Nam và tham gia sự kiện UX Vietnam Festival 2018.


 • Kể chuyện mần UX ở CBA
  Những cảm nhận của tôi khi làm việc ở CBA, nơi có một trong những team UX Design lớn và chuyên nghiệp nhất ở Úc.


 • Lý thuyết và thực hành
  Câu chuyện về những khó khăn mà một người bạn đồng nghiệp của tôi đã gặp phải trong công việc khi thiếu những kinh nghiệm thực tế. Bài viết này cũng chia sẻ đôi chút về công việc UX Consultant ở Úc.


 • Less is more
  Câu chuyện nhỏ về một người lãnh đạo tôi có dịp làm việc chung ở ngân hàng ANZ ở Melbourne.

Xây dựng, tổ chức và quản trị team Product Design
 • Quy trình tuyển dụng một UX Designer
  Đây là chi tiết một quy trình tuyển dụng tôi đã xây dựng cho Prospa, quy trình này cũng khá gần với quy trình tuyển dụng của đa số các công ty lớn trên thế giới.

Những bài viết khác

Site Footer