Đây là những bài học, những cảm nhận về cuộc sống mà tôi tích góp được trong hành trình sống của mình. Ghi lại phần là cho tôi, phần là để chia sẻ thêm một góc nhìn cho các bạn trẻ đi sau.

Những bài viết trong mục này chỉ phản ánh góc nhìn cá nhân của tôi, hoàn toàn không có ý định “dạy dỗ” người khác.


Site Footer