Hồi ký Tổng thống Barack Obama

Vừa đọc xong quyển sách hơn 700 trang trong thời gian kỷ lục. Quá nhiều bài học từ một người lãnh đạo tài năng.

Bình luận của bạn:

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.

Site Footer