CBA Innovation Lab

Hôm rồi công ty nơi mình làm việc vừa hoàn tất một đồ chơi mới cho team UX, gọi là Innovation Lab. Khu vực này rộng khoảng 650m2, tại đây UXD sẽ có nhiều công cụ, thiết bị hơn hiện đại hơn như tổng hợp thông tin các transaction theo thời gian thực theo từng vùng ở bất kỳ đâu, các thiết bị eye tracking mới, mô phỏng thực tế ảo,… Các thiết bị này sẽ hỗ trợ cho team UX làm các user interview, testing, analyst mà trước đây không làm được.

Cập nhật: Vừa rồi Innovation Lab của CBA được bình chọn là 1 trong 7 Innovation Lab tốt nhất thế giới trong lĩnh vực Financial Tech.

Bình luận của bạn:

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.

Site Footer