Product Manager chọn vợ

Đang soạn slide cho training nội bộ, có slide này chắc hữu ích cho ai đó:

Làm ra một sản phẩm thành công như chọn được cô vợ tốt. Một người vợ trăm năm hạnh phúc được cấu thành bởi 4 yếu tố ở giữa (2, 3, 4, 5).

  • Có mỗi cái số 2: gái đẹp nhưng thiếu não, vô duyên, vô dụng, đào mỏ → khỏi tính tới chuyện cưa (6).
  • Có 2+3: gái đẹp, ăn nói có duyên nhưng vô dụng.
  • Có 2+3+4, thiếu 5: gái đẹp, ăn nói duyên dáng, đa dụng, nhưng cưới về thì có ngày 2 vợ chồng đi ăn mày.
  • Có 2+3+4+5, thiếu 6: ước mơ chỉ là ước mơ, gặp được cô gái tuyệt vời nhưng đó chỉ là… vợ người ta.
  • Có đủ 2+3+4+5 + cưa được luôn (6) = trăm năm hạnh phúc.

Hết, đi soạn slide tiếp.

Bài liên quan:

3 comments On Product Manager chọn vợ

Bình luận của bạn:

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.

Site Footer