Tự do là gì?

Trong chuỗi bài này, tôi muốn cùng với các anh chị thử nghiệm một định dạng mới. Định dạng sẽ ngắn hơn, tôi sẽ nói ít hơn, các anh chị cũng sẽ nghe ít hơn nhưng hy vọng là nó sẽ để lại nhiều suy ngẫm hơn cho các anh chị.

Trong tập đầu tiên của chuỗi bài này, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một câu hỏi mà chính nó là nền tảng để tôi đi tìm ra những câu trả lời quan trọng để xây dựng cho mình cuộc sống ngày hôm nay.

Thông qua những câu trả lời của tôi, hy vọng nó sẽ là những gợi mở để từ đó các anh chị có thể tự mình đi tìm ra câu trả lời riêng cho bản thân mình.

Bài viết tôi nhắc đến trong bài nói chuyện: https://ngochieu.com/nhac-cho-podcast/

Bình luận của bạn:

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.

Site Footer