Khoảng trời riêng

Đã định viết một bài như thế này từ lâu, nhưng lại không có thời gian, đến hôm nay mới làm được, bài này tôi viết như để giới thiệu về một người bạn – một người bạn đặc biệt.

Gần như tuần nào cũng vậy – chỉ trừ khi đi công tác hay kẹt công việc gấp – còn lại

...
Đọc tiếp

Site Footer