Heimska

T么i c贸 m峄檛 c岷璾 b岷 t锚n l脿 Aron, c岷璾 l脿 ng瓢峄漣 Iceland. C贸 l岷 ng峄搃 n贸i chuy峄噉, t么i v么 c霉ng b岷 ng峄 khi 膽瓢峄 nghe c岷璾 k峄 v峄 媒 ngh末a c峄 m峄檛 t峄 trong ng么n ng峄 峄 膽岷 n瓢峄沜 c岷璾, 膽贸 l脿 t峄 “heimska”

T峄 n脿y xu岷 ph谩t t峄 m峄檛 t峄 c峄, 膽峄 ch峄 nh峄痭g ng瓢峄漣 ch瓢a bao gi峄 ra kh峄廼 khu v峄眂 m脿 m矛nh sinh s峄憂g 膽峄 膽i kh谩m ph谩 th岷 gi峄沬.

膼贸 l脿 nh峄痭g ng瓢峄漣 t峄 ch峄慽 kh么ng

...
膼峄峜 ti岷縫

C谩ch nhanh nh岷 膽峄 ngh猫o

S谩ng nay t么i v么 t矛nh 膽峄峜 m峄檛 b脿i b谩o (t么i kh么ng ghi l岷 li锚n k岷縯 v矛 kh么ng mu峄憂 ph谩t t谩n l岷 nh峄痭g th么ng tin v么 b峄). 膼岷 媒 b脿i b谩o ca ng峄 nh峄痭g h脿nh 膽峄檔g x脿i ti峄乶 nh瓢 n瓢峄沜 c峄 c谩c 膽岷 gia 峄 VN.

膼峄峜 xong t么i t貌 m貌 search m峄檛 v貌ng, ch峄 nh岷璶 ra l脿 b芒y gi峄 c贸 v么 s峄 nh峄痭g b脿i b谩o ki峄僽 nh瓢 v岷瓂, kh么ng ch峄 tr锚n b谩o l谩 c岷 m脿 c岷 tr锚n nh峄痭g t峄 b谩o

...
膼峄峜 ti岷縫

Sydney

S谩ng nay v么 t矛nh t么i xem 膽瓢峄 m峄檛 video r岷 膽岷筽 v峄 Sydney, th脿nh ph峄 n啤i qu锚 h瓢啤ng th峄 hai c峄 t么i.

M脿 kh么ng hi峄僽 sao, d霉 hi峄噉 t岷 v岷玭 膽ang s峄憂g ngay 峄 Sydney nh瓢ng khi xem video n脿y t么i v岷玭 th岷… nh峄!!?

C谩c c岷h quay trong video ch峄 y岷縰 l脿 xung quanh khu v峄眂 CBD (Central Business District) – ki峄僽 nh瓢 khu trung t芒m qu岷璶 1 峄 S脿i G貌n. H岷 h岷縯 c谩c c么ng ty t么i 膽茫 t峄玭g l脿m

...
膼峄峜 ti岷縫

Nh峄痭g ng脿y cu峄慽 n膬m

Tr瓢a nay t么i l锚n s芒n bay 膽峄 h峄峱 m岷穞 m峄峣 ng瓢峄漣 trong l峄沺 v脿 bay chuy岷縩 cu峄慽 c霉ng c峄 n膬m tr瓢峄沜 khi b瓢峄沜 v脿o k峄 ngh峄 gi谩ng sinh.

M峄檛 n膬m 膽岷穋 bi峄噒, n膬m c峄 qu谩 nhi峄乽 s峄 thay 膽峄昳 l峄沶, n膬m t么i 膽茫 g岷h 膽瓢峄 kh谩 nhi峄乽 g岷h 膽岷 d貌ng trong danh s谩ch nh峄痭g 瓢峄沜 m啤 v脿 d峄 膽峄媙h c峄 m矛nh, n膬m 膽岷 ti锚n t么i b岷痶 膽岷 h脿nh tr矛nh phi c么ng c峄 m矛nh – m峄檛 瓢峄沜 m啤 t么i 膽茫 岷

...
膼峄峜 ti岷縫

Chuy峄噉 c谩i gh岷

Tr锚n podcast c峄 m矛nh t么i hay chia s岷 v峄 nh峄痭g c芒u chuy峄噉 膽岷 t瓢, h么m nay t么i xin chia s岷 l岷 m峄檛 c芒u chuy峄噉 膽岷 t瓢 kh谩c h啤i b岷 th瓢峄漬g m峄檛 ch煤t.

Chuy峄噉 l脿 h么m r峄搃, t么i ng峄搃 n贸i chuy峄噉 v峄沬 m峄檛 anh b岷, anh l脿 b谩c s末 chuy锚n v峄 x瓢啤ng kh峄沺 峄 m峄檛 b峄噉h vi峄噉 峄 Sydney. T么i than v峄沬 anh l脿 d岷 n脿y h矛nh nh瓢 gi脿 c岷 r峄搃 hay sao m脿 t么i hay b峄 膽au

...
膼峄峜 ti岷縫

1 n膬m

H么m v峄玜 r峄搃 facebook nh岷痗 l岷 ng脿y 膽谩nh d岷 tr貌n m峄檛 n膬m t么i quy岷縯 膽峄媙h k岷縯 th煤c con 膽瓢峄漬g s峄 nghi峄噋 v脿 r岷 cu峄檆 s峄憂g m矛nh sang m峄檛 h瓢峄沶g m峄沬 – https://ngochieu.com/nghi-huu/

Nh瓢 trong m峄檛 t岷璸 podcast tr瓢峄沜 膽芒y t么i c贸 chia s岷, t么i quy岷縯 膽峄媙h b峄 con 膽瓢峄漬g s峄 nghi峄噋 h啤n 20 n膬m, b峄 nh峄痭g v峄 tr铆 c么ng vi峄嘽 nhi峄乽 ng瓢峄漣 m啤 瓢峄沜, t岷 c岷 ch峄 v矛 t么i ch峄 nh岷璶 ra m矛nh c貌n qu谩 nhi峄乽 d峄 膽峄媙h m脿

...
膼峄峜 ti岷縫

Live a few years of your life

膼芒y l脿 c芒u n贸i m脿 t么i 膽茫 chia s岷 l岷 trong t岷璸 podcast h么m r峄搃 – https://youtu.be/s24tqhW8We4

T岷 d峄媍h c芒u n脿y sang ti岷縩g Vi峄噒:

“H茫y d脿nh ra v脿i n膬m trong cu峄檆 膽峄漣 膽峄 s峄憂g theo c谩ch m脿 kh么ng ai mu峄憂,
膼峄 sau 膽贸 ta c贸 th峄 s峄憂g c岷 ph岷 膽峄漣 c貌n l岷 theo c谩ch m脿 kh么ng ai c贸 th峄”

C芒u n贸i t瓢峄焠g ch峄玭g 膽啤n gi岷, nh瓢ng n贸 l岷 l脿 ch峄 d峄盿 膽峄 t么i t矛m v峄 m峄梚

...
膼峄峜 ti岷縫

Khi b峄 ch贸 c岷痭, 膽峄玭g c岷痭 l岷

C贸 l岷 khi 膽ang ch峄 l脿m th峄 t峄 峄 s芒n bay, t么i v脿 anh b岷 膽峄搉g nghi峄噋 b峄 m峄檛 ng瓢峄漣 chen ngang. Sau 膽贸 t么i b谩o v峄沬 b岷 v峄 膽峄 m峄漣 ng瓢峄漣 n脿y v峄 膽峄﹏g x岷縫 h脿ng nh瓢 nh峄痭g ng瓢峄漣 b矛nh th瓢峄漬g kh谩c. Th岷 l脿 c岷 gia 膽矛nh h峄 b岷痶 膽岷 ch峄璱 r峄 ch煤ng t么i v峄沬 nh峄痭g l峄漣 l岷 r岷 kh贸 nghe.

Trong nh峄痭g tr瓢峄漬g h峄 nh瓢 th岷 n脿y, theo b岷 n膬ng ch煤ng ta l脿 s岷 mu峄憂 ph岷 峄﹏g l岷,

...
膼峄峜 ti岷縫

T峄 m峄檛 bu峄昳 Ted Talk

C谩ch 膽芒y kh谩 l芒u, trong m峄檛 l岷 tham d峄 Ted Talk 峄 Sydney, s峄 ki峄噉 l岷 膽贸 膽瓢峄 t峄 ch峄ヽ r岷 l峄沶 ngay 峄 nh脿 h谩t Sydney Opera House.

H么m 膽贸 c贸 m峄檛 b脿i n贸i chuy峄噉 r岷 hay c峄 m峄檛 di峄卬 gi岷 ng瓢峄漣 脷c. Trong b脿i n贸i chuy峄噉, 么ng c贸 n贸i m峄檛 c芒u t岷 d峄媍h ra ti岷縩g Vi峄噒 l脿:

Nhi峄乽 ng瓢峄漣 l脿m nh峄痭g vi峄嘽 h峄 kh么ng th铆ch,
膽峄 mua nh峄痭g th峄 h峄 kh么ng c岷,
b岷眓g ti峄乶 m脿 h峄

...
膼峄峜 ti岷縫

Site Footer